Artikel, Kisah Hikmah

Ceramah Putra Syeikh ‘Abdulqâdir Al-Jailânî

Syeikh ‘Abdulqâdir Al-Jailânî bila berceramah menggunakan bahasa yang sangat sederhana.  Anak beliau yang telah banyak menuntut ilmu dan gemar berceramah berkata dalam hati, Jika aku diizinkan berceramah, tentu akan lebih banyak orang yang menangis. Suatu hari Syeikh ‘Abdulqâdir Al-Jailânî ingin…

Baca Selengkapnya